Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp

Nhiều quan điểm cho rằng, Luật Đất đai sửa đổi phải chờ Hiến pháp sửa đổi xong thì vấn đề đất đai mới hợp nhất với Hiến pháp. Về vấn đề này, PV báo PL&XH có cuộc đàm đạo với GS. Nguyễn Lang, Ủy viên Hội đồng Kinh tế, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam…

GS. Nguyễn Lang cho rằng, Hiến pháp chưa đặt vấn đề quốc gia thu hồi đất thì Luật Đất đai sửa đổi đã “mở” ra vấn đề này. Như vậy là đã mở mang quyền hạn trong khi Hiến pháp mới chỉ cho phép trưng mua, trưng dụng. Tôi cho rằng, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi phải điều chỉnh lại, phải chờ Hiến pháp sửa đổi quy định rõ ràng.

PV: ý kiến cụ thể của ông về vấn đề nêu trên?

GS. Nguyễn Lang:Hiến pháp không đặt vấn đề quốc gia thu hồi đất thì Luật Đất đai lại “mở” ra vấn đề thu hồi đất. Chính vì quốc gia đứng ra thu hồi đất mà thu hồi đất của người dân để giao cho các nhà đầu tư thì như vậy động tác đó phục vị lợi ích của ai? Đấy là một vấn đề phải làm rõ! vậy mà Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này lại nặng về vấn đề thu hồi đất. Như vậy đã mở mang quyền hạn trong khi Hiến pháp chỉ cho phép trưng mua, trưng dụng thôi.

Hiện có nhiều quan điểm cho rằng, Hiến pháp sửa đổi nên bỏ khoản quốc gia thu hồi. phải vậy, Luật Đất đai phải điều chỉnh lại. Trong thời kì vừa qua, Luật Đất đai 2003 đã vi phạm Hiến pháp rồi. hiện thời phải chờ Hiến pháp mới nói rõ ràng như thế nào thì Luật Đất đai sửa đổi phải thực hành theo thế chứ không trái với Hiến pháp được. hiện thời giữa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi cũng có cái trái. Tôi cũng cho rằng, chẳng thể cùng một lúc Quốc hội vừa trao đổi sửa đổi Hiến pháp, vừa trao đổi Luật Đất đai sửa đổi. vì vậy, nên đợi Quốc hội quyết định Hiến pháp rồi thì mới đến việc trao đổi Luật Đất đai sửa đổi?

PV: Ông đánh ví thế nào về vấn đề định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi?

GS. Nguyễn Lang:Việc tính giá đất hiện thời còn có điểm chưa thích hợp. Thứ nhất, giá đất, giá cả nói chung phụ thuộc vào quy luật của giá trị chứ không phải phụ thuộc vào thu hoạch nó. vậy mà hiện thời giá đất lại tính phụ thuộc vào thu hoạch đất đó. Tôi cho rằng, nếu cứ vào giá trị đất đem lại cho người dân cày để tính giá đất là một cái phi lý, hoàn toàn không cứ vào quy luật khách quan và quy luật giá trị.

Người dân sống bằng thu hoạch trên đất từ đời tổ tông đến đời con. hiện thời tính giá thu hoạch, bồi hoàn cho người dân sống trong một đời, hai đời không, hay rút cục chỉ sống được trong mấy năm thôi? Chỗ đó dẫn người dân đến sự thiệt thòi.

Giá đất phụ thuộc vào đặc điểm của đất đó, chứ không phụ thuộc vào cơ quan hành chính quản lý. Thế thì hiện thời mảnh đất ruộng liền kề thuộc khuôn khổ của hai tỉnh thì mỗi tỉnh lại quy định một mức giá đất khác nhau. Cái đó là không hợp lý! thế mà lại cho phép các tỉnh quy định mức giá đất.
PV: Theo ông, MTTQ đã và cần đóng vai trò gì trong vấn đề này?

GS. Nguyễn Lang: hiện thời MTTQ có thực hành giám sát nhưng thực hành giám sát một cách rất hạn chế. ví dụ, MTTQ chỉ giám sát việc thực hành Luật Đất đai có đúng quy định không, chứ không được quyền giám sát cơ quan quản lý đất đai làm đúng hay sai, vì vậy đến khi phát hiện cơ quan làm sai thì cũng không có ai xử lý. vì vậy chức năng giám sát của MTTQ bị hạn chế. Sắp tới sẽ ban hành các văn bản của Đảng, Quốc hội về quyền giám sát và phản biện từng lớp của MTTQ thì lúc đó khai triển sẽ khác đi.

PV: Xin cảm ơn ông!
 

Q.Minh-H.Vũ

Các bài liên quan:

phá dỡ công trình

thu mua phe lieu dong

Tin xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét