Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Xem xét cho phép treo hàng hóa thực phẩm trong tủ kính tại Lễ hội ở chùa Hương

 Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 836/VP-VX truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo các sở, ngành can hệ rà, giải quyết đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức về công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chủa Hương năm 2013.

Thịt thú rừng được bày bán tại chùa Hương.Ảnh minh họa

Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức có bẩm nhanh về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội chùa Hương, trong đó đề nghị UBND TP và các sở, ngành can hệ bằng lòng cho các cửa hàng được treo thực phẩm trong tủ kính để giới thiệu sản phẩm hàng hóa thực phẩm theo cách bán hàng truyền thống.
Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở: Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an đô thị khẩn trương rà, xem xét đề xuất giải quyết.
can hệ đến vấn đề này, theo Sở Y tế Hà Nội, căn cứ vào phân cấp quản lý theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và Nghị định số 38/2012 hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì việc quản lý giết, bày bán thịt gia súc, gia cầm... do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Để có căn cứ bẩm với UBND TP, Sở Y tế đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến nội dung nêu trên bằng văn bản trước ngày 19/3/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét