Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước

Ông Tập Cận Bình đã giành được đa số phiếu tán thành.

Ngày 14/3, tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) đang diễn ra tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình (Ảnh AP)

Tham gia Đại hội có gần 2.900 đại biểu tham dự. Ông Tập Cận Bình đã giành đa số phiếu tán thành.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 11/2012, ông Tập Cận Bình cũng giành số phiếu cao trở thành Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Tại Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc lần này, ngoài việc bầu Chủ tịch nước, một nhiệm vụ quan trọng nữa là chuẩn y dự án nhằm tăng cường quyền hạn của Cục Hải dương quốc gia với mục đích phái thêm các tàu giám hải tới khu vực Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản.

Nếu như ngày 15/3, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc thì thể chế Tập - Lý sẽ bắt đầu với những quyết tâm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tích cực chống tham nhũng, giải quyết triệt để vấn đề Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.

Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, là người gốc Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, Tiến sĩ Luật. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974./.

Các bài liên quan:

pha do cong trinh

thu mua phe lieu sat

Tin xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét