Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Hiến pháp: Thể hiện rõ hơn tính đại chúng, minh bạch

Ngày 11/3, Hội đồng quần chúng. # tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị đóng góp quan điểm vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Về căn bản, các đại biểu tán thành cao với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cho rằng nội dung sửa đổi lần này đã miêu tả rõ hơn tính đại chúng và minh bạch; đảm bảo vừa cô đọng, dễ hiểu, vừa cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu thực tại trong tình hình mới của giang san.
Sau khi tụ hợp các ý kiến từ các mai mối trên địa bàn toàn tỉnh, các đại biểu đã chia thành 5 tổ bàn thảo, góp hơn 340 ý kiến cụ thể tại hội nghị. Qua bàn thảo, có rất nhiều ý kiến dự đóng góp cụ thể vào các Chương, Điều, đề xuất những nội dung cụ thể, cần thiết sửa đổi hoặc bổ sung mới.
Điều 21 (mới): “Mọi người có quyền sống” cuộn nhiều ý kiến dự đóng góp. Theo đại biểu Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng tỉnh Nam Định: nên thêm vào điều này mức “quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Ông Nguyễn Văn Đồng, đại biểu huyện Trực Ninh góp ý: nên gộp Điều 21 và Điều 42, bổ sung ý thành một điều mới: “Mọi người có quyền sống, quyền tự do, quyền lao động, học tập, mưu cầu hạnh phúc và xây dựng bảo vệ giang san.”
Nhiều đại biểu cho rằng các Điều trong Hiến pháp không cần ghi quá cụ thể những nội dung mà các luật đã qui định chi tiết, điển hình như tại Điều 58, các ý kiến đều cho rằng Luật Đất đai đã quy định đầy đủ, thành thử nên rút gọn hơn nữa; na ná với các Điều thuộc Chương VIII “Tòa án dân chúng, Viện kiểm sát dân chúng” và một số điều thuộc Chương X về Kiểm toán Nhà nước.
Theo ý kiến của đại biểu Triệu Công Điền, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định, tại Điều 3: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của dân chúng…” nên thay mức “phát huy quyền làm chủ của dân chúng” bằng cụm “phát huy quyền dân chủ,” súc tích và bao hàm hơn.
Kết luận hội nghị, ông Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân chúng tỉnh Nam Định đánh giá: Hầu hết ý kiến của các đại biểu đều cơ bản thống nhất với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nội dung Dự thảo sửa đổi lần này đã biểu đạt đúng đường lối lãnh đạo của Đảng và Cương lĩnh xây dựng giang san trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa tầng lớp; sửa đổi kịp thời và đúng với thực tại, hiệp với ý kiến, hoài vọng của đông đảo các từng lớp dân chúng.
sờ soạng ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh Nam Định vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được tụ hợp, phản ảnh đầy đủ, chuẩn xác và khách quan gửi về Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến dân chúng của tỉnh và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo quy định./.
Hiền Hạnh (TTXVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét