Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động do Bộ Công an phát động

“Qua 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 30 của Bộ Công an, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động) do Bộ phát động đã đạt được kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, sâu sắc, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong lực lượng CAND…” - đó là đánh giá của Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động do Bộ Công an tổ chức ngày 22/3, với hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND, Thường trực Ban chỉ đạo trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, nêu rõ: Cuộc vận động đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và thống nhất từ Bộ đến các đơn vị cơ sở. Công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động đã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, biện pháp, được gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lồng ghép với các phong trào thi đua...

Sau khi nghe nhiều đơn vị, công an địa phương báo cáo qua trực tuyến những bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện cuộc vận động, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ đạo: Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cần tiếp thu các ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương để đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết. Lãnh đạo Công an các cấp cần tiếp tục quán triệt để CBCS nâng cao nhận thức về Cuộc vận động nêu trên gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động. Tập trung chỉ đạo tập huấn, thi điều lệnh, đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về Điều lệnh CAND.

 

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Tổng cục XDLL cần xây dựng tiêu chí đạo đức và lối sống văn hóa của CBCS Công an, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành quy định, từ đó Công an các đơn vị, địa phương tùy nhiệm vụ chính trị được giao mà xây dựng tiêu chí đạo đức, văn hóa cho CBCS thuộc đơn vị mình. Lấy ý kiến của nhân dân đối với CBCS, coi đó là một kênh thông tin quan trọng để XDLL CAND trong sạch, vững mạnh...

Các bài liên quan:

thu mua phế liệu

Tin xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét