Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Đối thoại về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

(VEN) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện Môi trường Thái Lan và sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Phát triển quốc tế Thụy Điển, trong hai ngày 10-11/12/2012 tại Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tại miền Trung đã tổ chức Đối thoại về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) khu vực miền Trung.(VEN) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện Môi trường Thái Lan và sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Phát triển quốc tế Thụy Điển, trong hai ngày 10-11/12/2012 tại Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tại miền Trung đã tổ chức Đối thoại về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) khu vực miền Trung.(VEN) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện Môi trường Thái Lan và sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Phát triển quốc tế Thụy Điển, trong hai ngày 10-11/12/2012 tại Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tại miền Trung đã tổ chức Đối thoại về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) khu vực miền Trung.(VEN) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện Môi trường Thái Lan và sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Phát triển quốc tế Thụy Điển, trong hai ngày 10-11/12/2012 tại Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tại miền Trung đã tổ chức Đối thoại về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) khu vực miền Trung.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, các nhà khoa học, giáo sư chuyên ngành… đã tham gia buổi đối thoại.
Cuộc đối thoại nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chia sẻ thông tin giữa các bên bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng về những chính sách, kế hoạch mô hình liên quan đến GNRRTT và BĐKH, hướng hợp tác để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm có hiệu quả. Trong chương trình đối thoại, các dự án, mô hình liên quan đến BĐKH và GNRRTT có hiệu quả tại các tỉnh miền Trung đã được giới thiệu như: Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở Quảng Trị, quản lý GNRRTT và thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, sản xuất lúa tái sinh - biện pháp thích ứng với BĐKH tại Quảng Bình, các kịch bản BĐKH, chiến lược phát triển kinh tế xanh, chiến lược quốc gia về nâng cao nhận thức về BĐKH…/.
Nguyễn TuấnĐại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, các nhà khoa học, giáo sư chuyên ngành… đã tham gia buổi đối thoại.
Cuộc đối thoại nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chia sẻ thông tin giữa các bên bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng về những chính sách, kế hoạch mô hình liên quan đến GNRRTT và BĐKH, hướng hợp tác để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm có hiệu quả. Trong chương trình đối thoại, các dự án, mô hình liên quan đến BĐKH và GNRRTT có hiệu quả tại các tỉnh miền Trung đã được giới thiệu như: Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở Quảng Trị, quản lý GNRRTT và thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, sản xuất lúa tái sinh - biện pháp thích ứng với BĐKH tại Quảng Bình, các kịch bản BĐKH, chiến lược phát triển kinh tế xanh, chiến lược quốc gia về nâng cao nhận thức về BĐKH…/.
Nguyễn Tuấn

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, các nhà khoa học, giáo sư chuyên ngành… đã tham gia buổi đối thoại.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, các nhà khoa học, giáo sư chuyên ngành… đã tham gia buổi đối thoại.Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, các nhà khoa học, giáo sư chuyên ngành… đã tham gia buổi đối thoại.
Cuộc đối thoại nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chia sẻ thông tin giữa các bên bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng về những chính sách, kế hoạch mô hình liên quan đến GNRRTT và BĐKH, hướng hợp tác để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm có hiệu quả. Trong chương trình đối thoại, các dự án, mô hình liên quan đến BĐKH và GNRRTT có hiệu quả tại các tỉnh miền Trung đã được giới thiệu như: Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở Quảng Trị, quản lý GNRRTT và thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, sản xuất lúa tái sinh - biện pháp thích ứng với BĐKH tại Quảng Bình, các kịch bản BĐKH, chiến lược phát triển kinh tế xanh, chiến lược quốc gia về nâng cao nhận thức về BĐKH…/.
Cuộc đối thoại nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chia sẻ thông tin giữa các bên bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng về những chính sách, kế hoạch mô hình liên quan đến GNRRTT và BĐKH, hướng hợp tác để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm có hiệu quả. Trong chương trình đối thoại, các dự án, mô hình liên quan đến BĐKH và GNRRTT có hiệu quả tại các tỉnh miền Trung đã được giới thiệu như: Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở Quảng Trị, quản lý GNRRTT và thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, sản xuất lúa tái sinh - biện pháp thích ứng với BĐKH tại Quảng Bình, các kịch bản BĐKH, chiến lược phát triển kinh tế xanh, chiến lược quốc gia về nâng cao nhận thức về BĐKH…/.Cuộc đối thoại nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chia sẻ thông tin giữa các bên bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng về những chính sách, kế hoạch mô hình liên quan đến GNRRTT và BĐKH, hướng hợp tác để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm có hiệu quả. Trong chương trình đối thoại, các dự án, mô hình liên quan đến BĐKH và GNRRTT có hiệu quả tại các tỉnh miền Trung đã được giới thiệu như: Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở Quảng Trị, quản lý GNRRTT và thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, sản xuất lúa tái sinh - biện pháp thích ứng với BĐKH tại Quảng Bình, các kịch bản BĐKH, chiến lược phát triển kinh tế xanh, chiến lược quốc gia về nâng cao nhận thức về BĐKH…/.
Nguyễn Tuấn


Nguồn: www.ven.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét