Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Người dân xắn tay xây làng mới

 Nhờ những cách làm sáng tạo và chủ động, trong 2 năm qua, xã Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất và huy động các nguồn lực từ nhân dân xây dựng NTM.

 

Ông Hoàng Ngọc Tân - Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết: Trong 2 năm, toàn xã đã có 787 hộ dân tự nguyện hiến 35.115m2 đất các loại, tháo dỡ 9.550m tường bao, huy động 2.400 ngày công...

Ông Nguyễn Văn Đọc (trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm mô hình trồng củ đậu ở xã Bình Khê, Đông Triều.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp ở Bình Khê đã chuyển biến rất tích cực. Diện tích cánh đồng có giá trị kinh tế cao thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm được giữ vững. Riêng cánh đồng trồng hoa 35ha ở thôn Trại Dọc, Quảng Mản có giá trị thu nhập từ 400-500 triệu đồng/ha.

Xã Bình Khê có diện tích tự nhiên 5.779ha, gồm 14 thôn, có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống với 2.847 hộ (10.164 khẩu). Đến nay, Bình Khê đã đạt 14/19 tiêu chí (30/39 chỉ tiêu).

Diện tích cây ăn quả đạt 550ha, cho thu nhập bình quân từ 15 - 20 tỷ đồng/năm. Toàn xã có 210 trang trại, gia trại có thu nhập từ 1 đến 3 tỷ đồng/năm. Giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2011 đạt 244 tỷ đồng, năm 2012 ước đạt 270 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,14% (60 hộ).

Theo thống kê của xã, trong 2 năm (2011 - 2012), kinh phí thực hiện xây dựng NTM của xã là 102 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 48% bằng nhiều hình thức. Ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng NTM là 28%, bằng 27,8 tỷ đồng. Từ các nguồn lực huy động trên trong 2 năm qua, xã Bình Khê đã đầu tư mới được 3km đường thôn, 2 nhà văn hóa, 2 trạm biến áp đã được xây mới; cao tầng hóa 3 trường học...

So với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, Bình Khê đã đạt 14/19 tiêu chí (30/39 chỉ tiêu), các tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất giáo dục và cơ cấu lao động, song hàm lượng giá trị của các tiêu chí này trong 2 năm qua cũng được gia tăng đáng kể... Với những kết quả ban đầu như trên, Bình Khê đang vững vàng trên con đường xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngô Tất Thắng

 


Nguồn: danviet.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét