Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

11 tháng, tổng thu cân đối ngân sách đạt 628.645 tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 59.245 tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 628.645 tỷ đồng...

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 59.245 tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 628.645 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong số ngân sách thu 11 tháng, thu nội địa đạt 81,5% dự toán, tăng 4,2%; thu về dầu thô đạt 119,9% dự toán, tăng 7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74,6% dự toán, giảm 15,5% so với cùng kỳ.

Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Tài Chính, tính đến hết tháng 11/2012, Chính phủ đã thực hiện phát hành được gần 130.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 185% số thực hiện năm 2011 và 81,2% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2012.

Năm 2012, theo Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục giữ bội chi ngân sách Nhà nước năm 2012 ở mức Quốc hội quyết định là 4,8% GDP, bảo đảm mức dư nợ công, dư nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Tuyên bố trách nhiệm:Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.


Nguồn: stockbiz.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét