Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Tiếp tục chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Công an đã họp dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng túc trực Bộ Công an, chủ toạ Hội đồng.

Thiếu tướng GS, TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó chủ toạ Hội đồng KH và CN ít tóm lược kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2012 và các Tiểu ban khoa học trực thuộc; chương trình hoạt động của Hội đồng năm 2013. Tại hội nghị, các quan điểm trao đổi đã đề xuất về kiểm soát các danh mục đề tài bảo đảm tính khả thi; tăng cường công tác thanh, thẩm tra trong quá trình tổ chức, thực hành các nhiệm vụ KH và CN...

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng túc trực Bộ Công an với các đại biểu tham gia cuộc họp.

Sau khi lắng tai các quan điểm trao đổi, Thứ trưởng túc trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ túc trực Hội đồng và các thành viên cần tiếp kiến chú trọng nghiên cứu, vận dụng các đề tài khoa học phục vụ công tác, tranh đấu của lực lượng CAND; tăng cường công tác quản lý quốc gia về nhiệm vụ KH và CN. tiếp kiến xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực KH và CN của các ngành tham dự phát triển KH và CN của lực lượng CAND.

Các đề tài năm 2013 cần hội tụ nghiên cứu những vấn đề căn bản, phục vụ tổng kết chiến lược KH và CN trong nhiệm vụ bảo vệ sơn hà; đề tài nghiên cứu các vấn đề: tăng cường quản lý hành chính về thứ tự, an toàn từng lớp nhưng vẫn bảo đảm phục vụ quyền, lợi. hợp pháp, chính đáng của quần chúng; tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, cấp cơ sở; đề tài về xây dựng lực lượng CAND, về tổ chức bộ máy; vận dụng KH và CN tiền tiến vào canh tân hành chính và các mặt nghiệp vụ Công an. Các đề tài cần hội tụ, không dàn trải, bảo đảm đúng tiến độ đề ra – đồng chí Thứ trưởng túc trực nhấn mạnh

Các bài liên quan:

dịch vụ làm sạch hàng ngày

ve sinh cong nghiep

vệ sinh công nghiệp

http://vesinhsach.net/112/257/Dich-vu-ve-sinh-van-phong/Dich-vu-ve-sinh-van-phong.htm

phu bong san go danh bong san go

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét