Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

ĐH Kinh tế Quốc dân đề xuất phương án kỷ luật trong tháng 2

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1255/KL-BGDĐT ngày 5.12.2012 của Bộ GDĐT đối với ĐH Kinh tế Quốc dân (như Lao Động đã đưa tin), Bộ GDĐT yêu cầu các Vụ, Cục, Thanh tra chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp triển khai các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra.

 

Cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Trường; hướng dẫn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến những thiếu sót, sai phạm thuộc 4 nhóm vấn đề đã nêu trong Kết luận thanh tra và đề xuất phương án xử lý kỷ luật theo đúng quy định pháp luật hoàn thành trong tháng 2.2013…

Vụ Kế hoạch Tài chính giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về các nội dung liên quan đến công tác tài chính của Trường. Cục CSVC&TBTH, ĐCTE giám sát, đôn đốc trường trong việc thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về trách nhiệm chủ đầu tư đối với nhà Trung tâm đào tạo và các nội dung liên quan đến công tác XDCB, mua sắm thiết bị…

Ngoài các nội dung đã quy định thời gian cụ thể; các nội dung còn lại, các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong tháng 3.2013.

 


Nguồn: laodong.com.vn

Các bài liên quan:

dich vu lam sach hang ngay

giặt thảm văn phòng

ve sinh cong nghiep

vệ sinh công nghiệp

http://vesinhsach.net/32/211/Phu-bong-danh-bong-san-go/Phu-bong-san-go-danh-bong-san-go.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét